Welkom bij Trivest Ontwikkelaar online.

Trivest is een jonge dynamische organisatie die in wil spelen op de sterk gewijzigde omstandigheden op de woningmarkt. Het denken en doen wordt daarbij in sterke mate bepaald door de wensen en behoeften van de woonconsument. Binnen Trivest wordt modern ondernemerschap gecombineerd een grote kennis en ervaring op het gebied van woningbouw. Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen vormen de basis voor wijze waarop het ondernemingsbeleid wordt vorm gegeven.